Senast uppdaterad 13 oktober 2019

Ny Svensk Utställningschampion!
SE UCH Stand Ups Blozzom

* Darts resultat
* Tuss resultat
* Sagas resultat