3. jan, 2016

Borlänge 5/2-2012

Svenska Hundklubben

1:a i kvalitet och 
2:a i konkurrens
Klass: Öppen klass
Domare: Lise-Lotte Eriksson

Kritiken:
"Snart 2-årig hund av bra typ och storlek. Bett ua. Utmärkt pälskvalitet. Raka fina framben. Välvinklad bak. Korrekt buren svans. Tillräckligt bröstdjup och förbröst. Rör sig väl. För dagen något reserverad."