Olika dommaruppdrag

Jag har fått äran att vid flera olika tillfällen under åren döma vid olika utställningar, jag dömer då inoficiella utställningar tillika handlingtävlingar. Mitt senaste uppdrag var hos Dalarnas Kennelklubb där jag dömde deras inofficiella utställning. Tack till arrangerande klubb för inbjudan och förtroendet!

Planerade domaruppdrag: