Vid vissa tillfällen så söker vi fodervärdar, här nedan kan ni läsa mer om vad detta innebär!

HALVFODER

Uttrycket "halvfoder" används när man säljer en hund med SKK avtal "Köpeavtal med bibehållen avelsrätt". I stort sett innebär det att du betalar halva det normala priset för valpen. Du äger hunden, men vi äger avelsrätten. Det innebär att vi har rätt till en kull på en tik, och tre kullar på en hane innan hunden fyllt 5 år.

Efter det är hunden bara din, avelsrätt och allt. Samma sak gäller även om hunden fyllt 5 år och vi inte tagit alla de kullar vi hade kunnat. Denna avtalsform kallas i allmänt tal för "halvfodervärd" men är alltså till skillnad från ett fodervärdsavtal ett köpeavtal där äganderätten övergår till köparen då avtal tecknats. Och vi använder SKK avtalet "Köpeavtal med bibehållen avelsrätt".

Parningar sker oftast hos hanhunden eller på en plats man kommer överens om tillsammans. Kostnader för hälsoundersökningar innan avel står vi för. Alla detaljer står i SKK avtalet.

 

HELFODER

Uttrycket helfoder används vid SKK avtalet "Fodervärdsavtal för hund". Det innebär att du betalar ingenting för hunden. Vi äger avelsrätten, men eftersom hunden är överlåten till fodervärden tecknar dom försäkring och registrerar hos Jordbruksverket. Avtalet innebär att vi har rätt till två kullar på en tik, inom 5 år från att avtalet tecknats. Därefter upphör vår avelsrätt oavsett om vi tog kullarna eller ej. För hane gäller 6 kullar innan 7 år.